„Burnout“ вече официално е болест

Професионалното изчерпване (burnout) вече официално е признато като болест. Световната здравна организация (СЗО) включи синдрома на професионалното изчерпване или т.нар. бърнаут (burnout) в Международната класификация на болестите. Прочетете още „„Burnout“ вече официално е болест“