Измервания и контрол в работната среда – кои са задължителни, на какъв период, легитимност на органа за контрол

Проверките на факторите на работната среда и на специфичните показатели за безопасност на работното оборудване са ключов инструмент за една достоверна, професионална и ефективна оценка на риска при работа. Издаваните Сертификати за контрол и протоколи/акт за проверка на оборудване са съществена част от документацията по ЗБУТ във всяка фирма. Нормативното основание е разпръснато в няколко законови и подзаконови нормативни акта. В настоящата статия сме събрали за вас най-важното. Прочетете още „Измервания и контрол в работната среда – кои са задължителни, на какъв период, легитимност на органа за контрол“