Разследване на злополука с работещи – трудова или нетрудова

При злополука с работещ се провежда разследване и при вероятност да е трудова, и при вероятност да е нетрудова. Често осигурителят е притеснен и не знае какво да прави, когато види в болничен лист определението „трудова“ – не рядко той даже не знае, че работещ в неговата фирма е претърпял злополука. Дали е трудова или нетрудова една злополука решава разследващата комисия от НОИ, за което тя издава разпореждане. Квалификацията на едно увреждане от злополука в болничен лист като трудово/нетрудово има единствено ориентировъчно значение и цели да предизвика разследване, ако осигурителят или пострадалият не са го направили.
Прочетете още „Разследване на злополука с работещи – трудова или нетрудова“

Заведения за хранене – нови изисквания за организация на работата в условия на пандемия от COVID-19

От 6 май МЗ разреши да работят с клиенти на открити си търговски площи ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. По този повод Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с  МЗ, публикува Изисквания към фирмите, стопанисващи обектите. Те касаят конкретни разписани правила за прилагане на  противоепидемични мерки, които стопанисващите трябва задължително да спазват. Фирмите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на тези задължителни изисквания, както и да се преразгледат наличните разписани процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията. Какви са тези конкретни изисквания? Прочетете още „Заведения за хранене – нови изисквания за организация на работата в условия на пандемия от COVID-19“

Работата от разстояние или надомна работа?

От разстояние е работата извън работните помещения – често в дома на работещия. Понастоящем характерно за нея е използване на информационни технологии.

В този случай обаче, организацията на работния процес не отменя задължението на работодателя да осигури безопасност и здраве при работа. Прочетете още „Работата от разстояние или надомна работа?“

Covid-19 и задълженията на СТМ относно безопасността на работните места

Дали са приложени и спазват ли се необходимите мерки ще установяват съвместни проверки на ИАГИТ, РЗИ и РДВР.

Но какво ще изискват?! Прочетете още „Covid-19 и задълженията на СТМ относно безопасността на работните места“