Какви са законовите действия при злополуки – независимо дали са трудови или не?

Ние даваме конкретни правни съвети за справяне със ситуация на трудова злополука, както и навременна помощ за попълване на документацията, изискваща се по закон за регистрация и разследване на трудова злополука.

Правим предварителни експертизи относно казуси, свързани с трудовите взаимоотношения, както и при инциденти. Консултациите при специфични диагнози и отклонения в здравното състояние на работещите често спестяват не само нерви и време, но и средства.

Изготвяме експертизи относно необходимостта от ново оборудване, замяна на вредно ХВС, параметрите на работната среда и пр.