Инструктажът и обучението са същностно необходими за изграждане на системата за безопасна работа във всички фирми. Те не са едноактно действие, а процес, който започва в началото на дейността и приключва едва със закриването на фирмата/организацията.

Как подпомагаме нашите клиенти относно изпълнението на това тяхно задължение?

  • изготвяме всички видове заповеди, касаещи организацията на дейността по инструктаж и обучение;
  • изготвяме всички видове програми за инструктаж;
  • предлагаме програми за обучение, съответни на условията във фирмата, на работещите и съобразени с изискванията на работодателя;
  • провеждаме обучение по изготвени от нас материали – на място при клиента или в наш офис (подробности тук);
  • изготвяме всички видове конкретни инструкции за безопасна работа с машини или при вид осъществявана дейност;
  • във връзка с изготвените инструкции и програми актуализираме длъжностните характеристики, когато това е необходимо