Обучението, най-общо касаещо здравето и безопасността при работа, не трябва да е формално задължение. От неговото качество и резултат зависи (понякога) човешки живот.

Ние съставяме адаптирани Програми за обучение, съответни на факторите на работната среда и оценката на риска.

Обученията провеждаме в работно време – на място при клиента, или в наш офис.

В резултат на проведеното обучение издаваме персонални удостоверения за преминато обучение – те са с валидност 1 год.

Програмите ни за промоция на здравето на работното място са специфични за всеки клиент и са свързани с условията на труд. Обученията, провеждани по тях, обикновено минават неочаквано интересно за работещите.

Конкретни указания за оказване на първа долекарска помощ при инциденти и пр., както и практически демонстрации, даваме в годишните обучения, специализирани за това. Обучаемите научават какво точно да правят при инцидент в няколко прости стъпки – при ухапване от насекомо или змия, при алергичен шок, как спрат кръвта, как да шинират счупени крайници, дори т.нар. „изкуствено“ дишане.

Специфичните ни програми за спасителни действия при удавяне и спасителни действия при премръзване дадоха резултат над 90 % успеваемост на тестовете в края на обученията.