В работата си ние се основаваме на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенните норми, правилата,  изискванията и правилниците по безопасността на труда.

В правната ни библиотека сме включили всички важни закони, кодекси и наредби, които могат да ви дадат актуална информация по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по ЗБУТ.