Дали са приложени и спазват ли се необходимите мерки ще установяват съвместни проверки на ИАГИТ, РЗИ и РДВР.

Но какво ще изискват?!

Обслужващата Трудова медицина трябва да консултира адекватно работодателите и да окаже помощ при изготвянето на:

1. заповед за реорганизация на дейността в условията на извънредно положение;
2. инструкция за конкретни организационни мерки;
3. организиране и провеждане на извънреден инструктаж;
4. специфична инструкция за действие – в състояние на извънредно положение на корона-вирус;
5. процедура, утвърдена, с последователни действия при заразен/контактен работник;
6. изготвяне на допълнение към Оценка на риска при работа – специално за работа в условия на нововъзникнал риск от биологичен агент;
7. план-програма за отстраняване и намаляване на рисковете при работа в условия на коронавирус;
8. предприемане на адекватни технически мерки – налични лични предпазни средства, осигурени дезинфектанти, и пр.;
9. инструкция за дезинфекция на работните места;
10. инструкция за дезинфекция на МПС;
11. инструкция за правилно поставяне, носене и сваляне на предпазни маски.