Професионалното изчерпване (burnout) вече официално е признато като болест. Световната здравна организация (СЗО) включи синдрома на професионалното изчерпване или т.нар. бърнаут (burnout) в Международната класификация на болестите. Кодът на синдрома на професионалното изчерпване е QD85. Бърнаутът се описва като „хроничен стрес в работна среда, който не е бил успешно овладян“. Професионалното изчерпване са характеризира с три елемента: чувство на изтощение, с цинизъм и отрицателни чувства, свързани с работата и с понижена професионална работоспособност. Новата международна класификация на болестите CIP 11-то издание бе приета на 72 генерална асамблея на СЗО и влиза в сила от 01.01.2022 г.

За пръв път терминът burnout се появява в научния труд на д-р Хърбърт Фройденбергер през 1974 година. За 4-те десетилетия след това вече има хиляди проучвания на състоянието. За „burnout“ не може да се каже, че е типично психическо разстройство, но е един от най-дискутираните психически проблеми на модерното общество.

За синдрома на професионалното изчерпване се говори все повече и повече в последните години. Бърнаутът засяга милиони хора по целия свят, а тенденцията техният брой да се увеличава и необходимостта от съответните мерки доведе до логичното решение Световната здравна организация (СЗО) – да го впише в Международната класификация на болестите.

с поставен етикет