Човешка грешка е причината за 95% от всички катастрофи в България за 2018 г. – това отчита Годишният Индекс за Шофьорско Поведение на Пътя (ГИШПП) – информация предоставена от Пътна полиция и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Смисълът в проучването на този Индекс е да се разбере какво стои зад грешките на шофьора: слаба подготовка, отвличане на вниманието, преумора; или външни фактори – състояние на пътя, техническа изправност на ПС, метеорологични условия и пр.

Индексът е представително изследване на вижданията на шофьорите за собствените им реакции, умения и поведение. То обхваща водачите на леки, лекотоварни автомобили, камиони и автобуси в Република България на възраст между 18 и 75 г. с пробег над 2 000 км. За целите на изследването през 2019 г. ще бъдат анкетирани максимален брой водачи онлайн.

Инструментът дава възможност да се изследват не само нарушенията (преднамерени или непреднамерени), но и пропуските и грешките, които водачите допускат поради разсеяност или дефицит на умения. Подобни изследвания в други държави показват, че често произшествията са причинени именно от тези рискови поведения.