Най-безопасният транспорт е не друг, а въздушният транспорт. Вероятността да загине човек в един конкретен полет е 1 към 3 млн. (поради пилотска грешка в 53% от случаите; по метеорологични причини в 12% от случаите; в 20% става въпрос за механични повреди и в 8% – за саботаж).

Безопасността на въздушният транспорт се определя от няколко стойности:

  • най-нисък относителен брой инциденти;
  • най-нисък относителен брой загинали пътници – спрямо броя на пътуващите;
  • най-висок процент оцеляващи при инцидент измежду всички видове транспорт – 95.7% от пасажерите, участвали в самолетна катастрофа между 1983 и 2000 г., оцеляват (по данни на Американския борд за национална транспортна сигурност).

За сравнение по данни от Национален статистически институт 7 пъти по-вероятно е човек да почине, падайки от леглото, 2000 пъти по-вероятно е това да се случи в кола, 300 пъти по-вероятно е това да се случи на работното място и 50 пъти по-вероятно е това да се случи при стрелба (за САЩ тази вероятност е 600 пъти).

Какви са причините за тази статистика? Техническата безопасност във въздушния транспорт е на безпрецедентно ниво спрямо другите видове транспорт. При него се проявява нулева толерантност към влияние на субективния фактор върху безопасността, а и се набляга на значително по-високи нива на обучение, тестове и преквалификация сред персонала.