В основата на кампанията ВИЗИЯ НУЛА стои убеждението, че всеки инцидент, заболяване или каквото и да е увреждане по време или по повод на работата, може да бъде предотвратено.

Най-известните й слогани са „Заедно можем“ и „Направихме го!“ Името на кампанията е заимствано от шведската превантивна система за намаляване до нула на пътните инциденти. Създадена и развита от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA), ВИЗИЯ НУЛА беше представена за първи път в Сингапур на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа през 2017 г. и получи широка подкрепа от Международната организация на труда (ILO).

Основни цели на кампанията са:

– развитие на системата за безопасност и здраве при работа;
– предотвратяване на всички инциденти и заболявания, свързани с факторите на труда;
– намаляване на икономическите загуби, свързани с последствията на неовладяни и/или недобре менажирани рискове при работа.

СЕДЕМ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА на кампанията, представени в лесни практически стъпки, водят работодатели и работещи към ново състояние на системата по безопасност:

1. поемане на управленска отговорност
2. идентификация на опасностите – контрол на рисковете
3. определяне на целите – развитие на програми
4. осигуряване на система по безопасност и здраве при работа – да е добре организирана
5. осигуряване на безопасност на машините, оборудването и работните помещения и площадки
6. подобряване на квалификацията – развитие на компетенции
7. инвестиране в хората – мотивиране чрез участие