контакт трудова медицина

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА

ИНСТРУКТАЖ

ОБУЧЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ 15 

 КОНСУЛТАЦИИ КТ

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти:

Удостоверение
Типов договор
Контакти


  

1. офис в гр. ВАРНА, ул. "Акад. Курчатов" № 17, ет. 2, офис 5  с тел. /052/ 605-228 и 0888-476-126, 0878-333-090

s.nedelcheva@medeco-expert.com

s.nedelcheva@trudova-medicina.bg

 

 

2. офис в гр. София, ж.к Малинова долина, бл. 27, вх. А

тел. 0888-409-111

sofia@trudova-medicina.bg

   

 

      

адрес за кореспонденция: - гр. ВАРНА, 9003, п. к. 52