контакт трудова медицина

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


       ЦЕНТРАЛА: офис в гр. ВАРНА, ул. "Васил Априлов" № 12  

(в района на лятно кино Тракия, зад училище "Й. Йовков" - следвайте фирмения знак със Змията)

 

                   адрес за кореспонденция: - гр. ВАРНА, 9003, п. к. 52

 

                   електронен адрес : s.nedelcheva@medeco-expert.com

 

                   телефони за връзка: стационарен - /052/ 605 - 228

                                                         мобилни - 0888 - 476 - 126   

                                                                            0878 - 333 - 090

 

                    Управител: Д-р С. Неделчева, специалист трудова медицина