трудова медицина развитие

ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

  ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  

"МЕДЕКО - ЕКСПЕРТ" ЕООД

Удостоверение за пререгистрация в Министерство на здравеопазването: № 15-2 / 03.06.2008 г. 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВАРНА, СОФИЯ, РУСЕ, БУРГАС, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, БАЛЧИК

офис: Варна, ул. "Васил Априлов" № 12, тел. 052-605-228;   0888-476-126;    0878-333-090

                                                                         e-mail: s.nedelcheva@medeco-expert.com 

 

Начало

История
Състав
Закони, наредби

Основни дейности
Функции
Оценка на риска
Медицински прегледи
Здравно състояние

Система за качество
Издавани документи
Система за качество
Връзки с други организации

За нови клиенти
Удостоверение
Типов договор
Контакти


Ние сме с вас от самото начало.

До началото на 2000 г. Законът за Здравословни и Безопасни Условия  на Труд има препоръчителен характер, след което спазването му е задължение на всеки работодател. Изпълнението на разпоредбите му се контролира от ИА ГИТ (Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда).

Служба Трудова Медицина МЕДЕКО ЕКСПЕРТ ЕООД е създадена в самото начало на преустройството на българското законодателство в областта на здравето и безопасността при работа на основание чл. 25 от ЗЗБУТ . Пререгистрирана е през 2004 и 2008 г.  

Притежава удостоверение за промяна на регистрацията  № 15-2 от 2008 година на Министерството на здравеопазването. Регистрирана е и под № 9 от 2001 г. в Районната инспекция на труда по смисъла на Наредба № 4.

СТМ Медеко Експерт ЕООД обслужва разнородни по дейности състав частни и държавни предприятия след предварително сключване на договор. 

Това са организации от сферата на:

въздушен, морски и автомобилен транспорт

строителство

търговия

селско стопанство

логистика, агентиране, недвижими имоти

охранителна дейност

печат

здравеопазване

заведения за обществено хранене и хотелиерство

производство на хляб

машиностроене и ремонт

шивашка промишленост

производство на мебели

и други